System premiowania

System ten służy do elastycznego wynagradzania osób zatrudnionych we własnej firmie. Z raportu przeprowadzonego w 2016 roku wynika, iż pracownicy otrzymują średnio 16% premii. Czemu właściwie służy premia i w jakich okolicznościach się z niej korzysta?

Czym jest premia?

Jest to element wynagrodzenia zmiennego. To coś co wychodzi poza płacę podstawową. Oprócz premii mogą być to także nagrody, benefity, niematerialne wyrazy uznania czy możliwość rozwoju. Dla pracowników najważniejsze znaczenie i korzyści płyną z płacy stałej i zmiennej. Premia stosowana jest po to, by móc kontrolować koszty przedsiębiorstwa, co wpływa na wzrost jej bezpieczeństwa. Powiązanie wynagrodzenia z wynikamy zapobiega problemom związanym z obniżką obrotów, okresowymi trudnościami czy niekorzystną sytuacją gospodarczą. Jest ona także efektywnym środkiem do ukierunkowywania działań osób pracujących w firmie.

System premiowania

W jakim celu korzysta się z premii?

Jej wykorzystanie jest korzystne zarówno z perspektywy pracodawcy jak i pracownika. Uwarunkowanie premii od wyników jest rozwiązaniem dobrym dla pracowników, pracujących ponad normę. Osoby, które nie osiągają tego pułapu zwykle rezygnują z tego typu pracy. Jest to korzystne dla właściciela, ponieważ w miejscu pracownika o słabszych wynikach zatrudni osobę, która przyniesie więcej korzyści.  Są one zasadne także z punktu widzenia osoby, która osiąga wysokie wyniki w pracy, wówczas jest ona nagradzana ponadprzeciętnym wynagrodzeniem. Tacy pracownicy odczuwają w takiej sytuacji poczucie sprawiedliwości, że zostali rozliczeni pod kątem pracy jaką wykonali i energii jaką w nią włożyli.

Aspekt motywacyjny premii

Właściwe wykorzystanie premii ma wpływa na motywację pracowników. V. Vroom mówił, iż motywacja jest uzależniona od siły oczekiwania oraz oceny prawdopodobieństwa spełnienia tego oczekiwania. Osoba, która uzna, że ma duże szanse na premię będzie bardziej zaangażowana. W odwrotnym przypadku będzie ono dużo mniejsze. By nie dochodziło do tego warto posiadać regulamin premiowania, który będzie dobrze znany wszystkim pracownikom.