Dlaczego mamy słone morza?

Od wieków istnieją powszechnie znane fakty, które każdy przyjmuje do wiadomości, ale nie zawsze ma świadomość, z czego one wynikają. Podobnie przez wieki było ze słoną wodą w morzu. Jej niezdatność do picia była znana i na tym zgłębianie tematu się kończyło. Aż do czasu.

Początki słonej wody

W XVIII w. przyczyny zasolenia wody morskiej pomału zaczęły być wyjaśnianie. Można prosto wyjaśnić skąd tak duże zasolenie wód na kuli ziemskiej. Planeta ziemia, na samym początku swojej genezy, była bardzo gorąca. Wokół niej przemieszczały się chmury, które skraplając się, opadały na jej powierzchnię. Kontakt z gorącą powierzchnią doprowadzał do natychmiastowego parowania, aż do momentu, gdy całość udało się dostatecznie ochłodzić. Po tym etapie na powierzchni ziemi pojawiała się ogromna ilość wody, która przemieszczając się po skałach, zmywała z nich minerały.

Słone zbiorniki

Kolejnym ważnym aspektem było cofanie się pierwszych mórz, poprzez różne czynniki zewnętrzne. W takiej sytuacji, w pustych zbiornikach na ściankach pozostawały składowiska soli. Dodatkowo sól przedostawała się także poprzez glebę, a kolejno spływała do mórz. Kolejnym ciekawym zjawiskiem są podwodne gejzery, czyli podgrzane strumienie wód przedostających się przez glebę, które rozpuszczając substancje mineralne, samoczynnie się zasalają. Sól osadza się także na dnie w postaci martwej materii, czyli organizmów i bakterii, które uprzednio pochłaniają materię organiczną.

Dlaczego mamy słone morza?

Soli zawsze tyle samo, ale nie wszędzie

Poziom zasolenia wód wciąż utrzymuje się na takim samym poziomie 35‰. Oznacza to, że w 1 kg wody morskiej znajduje się 35 gramów soli. Oznacza to, że słone wody nie tylko dostają się do mórz, ale także regularnie, podobna ich ilość wydostaje się na zewnątrz. Doskonale wiemy, że woda nieustannie paruje, ale sól wciąż pozostaje na dnie, ponieważ jest zbyt ciężka. Dlatego też w strefach, których mamy gorący klimat zasolenie mórz jest większe. Natomiast morza, znajdujące się w chłodniejszych obszarach, są mniej słone. Także ilość dopływów rzecznych ma znaczenie dla poziomu zasolenia.