Trudna historia dziedzictwa kulturowego Krakowa

Współczesny Kraków jest bardzo nowoczesny, co zdecydowanie doceniają turyści z Polski i zagranicy, dlatego miasto jest często odwiedzane. Odbywa się tam wiele wykładów i prezentacji, które przybliżają tematykę dziejów i dziedzictwa kulturowego. Tematów jest bardzo dużo, ponieważ w okresie od średniowiecza po współczesność wydarzyło się wiele – zarówno dobrego, jak i złego. Tak naprawdę niezbędną wiedzę powinno się przekazywać już uczniom najmłodszych klas, aby lepiej zapoznali się z pięknym miastem, jakim jest Kraków.

Trudna historia dziedzictwa kulturowego Krakowa

Główne wydarzenia w Krakowie od XVIII wieku

W 1734 roku na Wawelu miała miejsce ostatnia koronacja – króla Augusta III Sasa, na tym historia miasta związana z koronacjami się kończy. Po upływie 40 lat od tego wydarzenia doszło do I Rozbioru Polski, w wyniku trzeciego i ostatniego Kraków wszedł w skład zaboru austriackiego. Na skutek wielu potyczek, wojen prowadzonych przez Napoleona oraz traktatu podpisanego z Cesarzem Rosji powstało Księstwo Warszawskie, natomiast w wyniku wojny polsko-austriackiej i wyzwolenia Galicji spod okupacji austriackiej władze włączyły Kraków do wspomnianego Księstwa. Wszelką odrębność zniszczyły wojska rosyjskie, które wkroczyły do Księstwa po klęsce poniesionej przez Napoleona. W 1815 roku Kongres Wiedeński powołał Wolne Miasto Kraków, jednak jego autonomia została ograniczona przez powstanie listopadowe, a po krakowskim nastąpiło jego ponowne włączenie do Austrii. Historyczne centrum miasta zostało całkowicie zniszczone w 1850 roku, kiedy miał miejsce ogromny pożar. Wzrost autonomii Galicji i w ślad za nią Krakowa przypadł na drugą połowę XIX wieku, na Uniwersytet Jagiellońskim wróciły wykłady w języku polskim. Z pozostałych zaborów przybyło wielu artystów, którzy przyczynili się do rozkwitu sztuki, o czym można dowiedzieć się między innymi ze strony krakowculture.pl.

Przebieg wojen światowych w Krakowie

Wybuch I Wojny Światowej miał miejsce w 1914 roku, uczestnikami byli wszyscy zaborcy Polski oraz inne kraje. Fakt, że stronami konfliktu byli zaborcy miało duży wpływ na proces odzyskania niepodległości przez nasz kraj. To wiekopomne wydarzenie miało miejsce w 1918 roku, po 123 latach pozostawania w niewoli wszystko się zmieniło. Po zakończeniu I Wojny Światowej Kraków odzyskał swoje znaczenie, ponownie stał się jednym z najważniejszych polskich miast. Zauważano rozwój przemysłu oraz rozkwit życia kulturalnego, ponadto miasto odzyskało znaczenie administracyjne. Nie był to jednak koniec tragicznej historii, ponieważ w 1939 roku wybuchła II Wojna Światowa, kiedy wojska nazistowskich Niemiec napadły na Polskę, a Kraków został uznany za stolicę Generalnej Guberni. W dzielnicy Podgórze powstało getto żydowskie, z którego przewożono ludność do Oświęcimia. Obóz pracy przymusowej obejmował natomiast dzielnicę Płaszów. Wrogie wojska podjęły walkę z polską inteligencją, na ich celowniku znalazło się wielu profesorów wykładających na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wszystkie dobre i złe chwile Krakowa składają się na dziedzictwo kulturowe kraju, o którym każdy powinien wiedzieć.