Jakie konsekwencje prawne grożą za podrobienie pieczątki?

Fałszowanie pieczątek może mieć różne podłoże. Niezależnie jednak od tego, czy przyczyny te wydają się błahe i pozornie niegroźne, jak w przypadku podrabiania pieczątek przez uczniów lub studentów, czy stanowią podstawę przeprowadzanego z premedytacją oszustwa na większą skalę, polegającego na fałszerstwie albo fabrykowaniu ważnych dokumentów, mamy do czynienia z łamaniem prawa. Co zatem grozi za podrabianie i bezprawne posługiwanie się pieczęciami firmowymi, urzędowymi czy imiennymi?

Fałszowanie pieczątek – kiedy można się z tym spotkać?

Podrobione pieczątki mogą znaleźć się na wielu dokumentach. Najczęściej takie praktyki stosowane są przez:

  • uczniów, którzy opuścili dni lekcyjne i postanowili usprawiedliwić je za pomocą zwolnienia lekarskiego podbitego sfałszowaną pieczątką lekarską
  • osoby, które ukończyły edukację lub zostały wykreślone z listy studentów, a chcą zachować przywileje związane ze statusem osoby uczącej się, takie jak ulgi na transport publiczny czy zniżki na bilety do kina, podrabiające pieczątkę przedłużającą ważność legitymacji
  • ludzie, którzy potrzebują leku, a nie chcą udać się do lekarza i fabrykują fałszywą receptę podbitą przez podrobioną pieczątkę
  • osoby ubiegające się o kredyt bankowy, które sporządzają fałszywe zaświadczenie o zarobkach czy zatrudnieniu i podbijają je podrobioną pieczątką firmową
  • oszukańcze firmy, które wyłudzają za pośrednictwem podrobionych faktur ostemplowanych przez sfałszowane pieczątki klienta zapłaty za niedostarczone produkty czy niewykonane usługi.

Jakie konsekwencje prawne grożą za podrobienie pieczątki?

W każdym z tych przypadków dochodzi do złamania prawa. I chociaż niektóre z okoliczności, w jakich pieczątki zostają sfałszowane, wydają się zwykłym ułatwieniem sobie życia, to konsekwencje podrobienia pieczątki i bezprawnego posługiwania się nią, zawsze są poważne. Łatwość, z jaką można zamówić taką pieczątkę, sprzyja tego typu przestępstwom. Producenci pieczątek nie sprawdzają tożsamości swoich klientów. Nie posiadają do tego odpowiednich uprawnień. Jedynymi przypadkami, w których odmowa wyrobienia pieczątki jest uzasadniona, to takie, gdzie chodzi o wyrobienie niezwykle ważnych pieczątek, takich jak np. pieczęć Prezydenta RP. Nie zmienia to jednak faktu, że posługiwanie się podrobioną pieczątką jest przestępstwem, za które można trafić do więzienia.

Podrobienie pieczątki – co nam grozi?

O skutkach wykorzystania podrobionej pieczątki do sfałszowania dokumentów mówi artykuł 270. § 1 kodeksu karnego. Osoba taka, która dopuszcza się przerobienia dokumentu albo używa sfałszowanego dokumentu jako autentycznego, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności na czas od 3 miesięcy do 5 lat.

Warto wiedzieć o tym, że do poniesienia prawnych konsekwencji wystarczy już posiadanie pieczątki, do której wykorzystania nie mamy prawa. W myśl art. 270. § 3 kodeksu karnego można bowiem uznać ten fakt, za przygotowania do popełnienia przestępstwa sfałszowania dokumentu. Z tego tytułu grozi nam grzywna, ograniczenie wolności, a nawet pozbawienie wolności do 2 lat.

W przypadku podejrzeń o posługiwaniu się naszymi imiennymi lub firmowymi pieczątkami koniecznie trzeba zgłosić taką okoliczność na policję. W innym razie możemy ponieść dotkliwe straty finansowe lub konsekwencje prawne.

Artykuł przygotowany z serwisem: Nana.com.pl - więcej informacji w sieci: pieczątki Kraków.