Rodzaje i geneza smogu

Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia nasz kraj znalazł się na drugim miejscu wśród państw o największym stężeniu smogu w powietrzu. Jako obecne pokolenie powinniśmy w odpowiedni sposób zatroszczyć się o czyste powietrze dla nas samych oraz przyszłych pokoleń, które dopiero przyjdą na świat.

Słów kilka o smogu

Smog jest mieszaniną dymu różnego pochodzenia ze zjawiskiem mgły. Przez brak wiatru tworzy niebezpieczną dla zdrowia i życia zawiesinę. Stężenie smogu jest czasami tak duże, że powoduje to znaczne ograniczenie widoczności. Ogólna klasyfikacja zakłada istnienie dwóch rodzajów smogu: klasycznego, inaczej zwanego londyńskim i fotochemiczny. Pierwszy występuje najczęściej w okresie od listopada do lutego, wówczas występuje inwersja temperatury w klimacie umiarkowanym. Powstaje w wyniku pojawienia się zanieczyszczeń o dużym stężeniu, takich jak tlenek siarki, tlenki azotu, węgla oraz pyły. Natomiast smog fotochemiczny najczęściej pojawia się latem, kiedy nasłonecznienie jest duże, a temperatura powietrza wysoka. Wszystkie elementy tworzące smog fotochemiczny są silnie drażniące, źródłem węglowodorów są samochody. Niestety, w Polsce warunki sprzyjają powstawaniu obu rodzajów smogu, co generuje wzrost zachorowalności na różnego rodzaju schorzenia.

Rodzaje i geneza smogu

Jakie są przyczyny powstawania smogu?

Do powstania smogu przyczyniają się określone warunki terenowe, pogodowe i atmosferyczne. Wystarczy teren położony w dole, brak wiatru i opadów atmosferycznych oraz unoszenie się ciepłego powietrza wyżej, niż zimnego. Niską emisję powoduje pozbawione efektywności spalanie paliw w przydomowych kotłowniach, elektrowniach i samochodach. Wyjątkowo szkodliwy pył PM10 przyczynia się do wzrostu zgonów, a brak wystarczającej świadomości społeczeństwa jest kolejną przeszkodą w drodze do czystego powietrza. Problem wymaga wdrożenia zdecydowanych i konkretnych rozwiązań. Każdemu obywatelowi powinno zależeć na wdychaniu czystego powietrza przez dorosłych i dzieci. Czas pomyśleć o przyszłości następnych pokoleń.