Gdzie szukać informacji o istnieniu przedsiębiorstwa?

Przedsiębiorcy coraz częściej chcą sprawdzić, czy firma, z którą zamierzają podjąć współpracę, jest wypłacalna albo czy w ogóle istnieje. Pomocą służą im różne ogólnodostępne rejestry, dzięki którym w bardzo szybkim czasie można się tego dowiedzieć.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Do sprawdzenia wiarygodności jednoosobowej działalności gospodarczej bądź wspólników spółki cywilnej, świetnie sprawdzi się rejestr CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Każda firma w Polsce zobowiązana jest do posiadania swojego unikatowego numeru NIP i numeru REGON. Są to niepowtarzalne numery, dzięki którym można wyszukać przedsiębiorstwo, na przykład w omawianym rejestrze CEIDG. W tej ewidencji znajdują się podstawowe informacje o szukanym przedsiębiorcy. Oprócz jego danych adresowych i korespondencyjnych, danych o pełnomocnikach czy rodzaju działalności gospodarczej dowiedzieć się można przede wszystkim o tym, jaki status ma jego działalność. Czy jest ona aktywna, czy może zawieszona bądź zlikwidowana.

Gdzie szukać informacji o istnieniu przedsiębiorstwa?

Krajowy Rejestr Sądowy

Drugim przykładem na sprawdzenie, czy dane przedsiębiorstwo istnieje, jest Krajowy Rejestr Sądowy – KRS. Zawiera on dane spółek prawa handlowego: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki komandytowe. Tutaj również do wyszukania informacji potrzebny będzie unikatowy numer NIP albo REGON. W tym rejestrze również znajdują się najważniejsze dane o poszukiwanym przedsiębiorcy. Dowiedzieć się można, co jest przedmiotem działalności spółki, jaki jest jej kapitał, kto ją reprezentuje, jak również czy toczy się wobec niej postępowanie upadłościowe albo, czy działalność jest zawieszona. Warto tutaj dodać, że jeśli spółka została wykreślona z rejestru KRS, to nie będzie można zobaczyć informacji na jej temat.

Wymienione rejestry są tylko przykładami. Istnieje bowiem wiele innych, równie ważnych ewidencji, dzięki którym sprawdzić można przyszłego kontrahenta. Godnym polecenia jest: Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej, Monitor Sądowy i Gospodarczy, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych czy nawet Biuro Informacji Kredytowej.