Higiena, a zdrowie człowieka

Jak wiadomo najwięcej infekcji udostępnia się za pomocą rąk. Higiena dłoni jest często bagatelizowana, choć tak naprawdę to ona gwarantuje nam ochronę przeciw wielu infekcjom i zakażeniom.

Higiena mycia rąk, a choroby

Dłonie są nosicielami przeróżnych bakterii, grzybów, wirusów, a nawet pierwotniaków. Już w przeszłości można zauważyć zainteresowanie tym tematem, a mianowicie już w XIX wieku. Szerzej temu zagadnieniu pochylił się Ignaz Semmelweis, który był węgierskim medykiem. To właśnie on dowiódł, iż mycie rąk jest powiązane ze zdrowiem. Rozpropagował to wśród lekarzy, którzy przed kontaktem z pacjentami zaczęli dbać o higienę dłoni. Dzięki czemu gorączka połogowa obniżyła się aż o 13% i występowała już później u 3% badanych. Istotną rzeczą jest utrzymywanie właściwej higieny w takim miejscu jak szpital. Takie działanie uchroni przed wieloma chorobami, które zwykle są bardzo niewrażliwe na antybiotyki. Podobnie rzecz ma się w innych środowiskach, które nie miały styczności z samym szpitalem, ale miały kontakt z osobami, które tam pracują, były tam z wizytą bądź byli pacjentami tego miejsca. Drobnoustroje znajdujące się na dłoniach przynależą do flory fizjologicznej.

Higiena, a zdrowie człowieka

Profilaktyka zdrowotna

Niezwykle znaczące jest to, by posiadać wiedzę na temat mikroorganizmów transportowanych na dłoniach oraz kiedy mogą stanowić niebezpieczeństwo. Oczywiście nie każda osoba jest zagrożona, najczęściej są to osoby o osłabionej odporności, co może być wynikiem nadmiernego stresu, złej diety, zmęczenia, otrzymywanych antybiotyków lub problemów dziedzicznych. Najbardziej narażone są dzieci do 2 roku życia oraz osoby w podeszłym wieku, po 65 roku życia. Każdy powinien pamiętać o umyciu rąk w przypadku: korzystania z toalety, przed przystąpieniem do przyrządzania posiłku, przed jego spożywaniem, po powrocie do mieszkania, po spotkaniu ze zwierzętami lub po kontakcie z chorym człowiekiem. Choroby pokarmowe zwykle zwane są chorobami brudnych dłoni. Mycie rąk często jest pomijane, gdyż wielu nie zdaje sobie sprawy z powagi zagrożenia, gdyż bakterie te nie są dostępne gołym okiem.