Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot?

Opóźniony lot to sytuacja, do której dochodzi często, dlatego zdenerwowanie i frustracja są w takich okolicznościach całkowicie naturalne, jednak warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach można ubiegać się o wypłatę odszkodowania ze strony linii lotniczych. Podstawa prawna, która reguluje wszystkie kwestie opóźniony lot odszkodowanie znajduje się w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku o numerze 261/2004.

Kiedy pasażer może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu opóźnionego lotu?

W powyżej wskazanej podstawie prawnej znajduje się zapis, zgodnie z którym wypłata odszkodowania za opóźniony lot przysługuje pasażerom wówczas, gdy trwa ono dłużej niż 3 godziny w odniesieniu do planowanego czasu lądowania. Ewentualne odszkodowanie wyrażane jest w walucie Euro i wynosi odpowiednio:

  1. 250 EURO, jeżeli trasa lotu nie przekracza 1500 kilometrów,
  2. 400 EURO, jeżeli opóźnienie dotyczy lotów wewnątrzwspólnotowych na dystansie powyżej 1500 kilometrów, a w przypadku pozostałych lotów opóźnienie znajduje się w zakresie 1500 – 3500 kilometrów,
  3. 600 EURO w przypadku każdego innego, niż powyżej wskazane lotu.

Warto ponadto zdawać sobie sprawę, że każdy lot, którego opóźnienie przekracza 5 godzin, uprawnia pasażera do żądania zwrotu pełnego kosztu zakupionych biletów, jednak wybierając taką formę rekompensaty, jednocześnie traci się prawo do uzyskania odszkodowania. Istnieją również kwestie, do których prawo zobowiązuje właścicieli linii lotniczych, w których pojawiają się opóźnienia lotów, wśród których znajduje się między innymi konieczność zapewnienia pasażerom noclegu, w przypadku, gdy opóźnienie trwa całą noc. Niezbędne w tym zakresie jest także pokrycie kosztów lub zagwarantowanie transportu między lotniskiem, a zorganizowanym miejscem noclegu – w obie strony – podczas oczekiwania na start samolotu.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot?

Procedura ubiegania się o odszkodowania za opóźniony lot

Pierwszym krokiem, który należy podjąć jest oczywiście przedstawienie sytuacji oraz jasne określenie oczekiwań na formularzu udostępnianym na stronach internetowych linii lotniczych, warto wskazać w dokumencie wszystkie aspekty, które są powodem złożenia reklamacji. Im bardziej szczegółowy opis, tym lepiej dla pasażera, bardzo przydatne okazują się dodatkowe dowody w postaci zdjęć, nagrań, czy dokumentów potwierdzających zakup biletu oraz wskazanie faktycznego czasu opóźnienia. Dodatkową pomoc stanowi znajomość prawa w zakresie przyznawania odszkodowań z powodu opóźnionych lotów, warto więc wskazać jasne przepisy, które chronią interes i prawa pasażerów linii lotniczych. Spółka odpowiedzialna za powstałe opóźnienia ma 30 dni na odniesienie się do złożonej reklamacji, jeżeli jednak powołując się nie nieprawdę, odmawia wypłaty odszkodowania, pasażer może udać się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który powinien wystosować odpowiedź w ciągu 30 dni, jednak gdy niezbędne okazują się opinie biegłych, ten czas ulega w praktyce znacznemu wydłużeniu. Ponieważ na rynku funkcjonuje wiele firm specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań za opóźnione loty, warto rozważyć tę formę walki z liniami lotniczymi, a w razie konieczności i pewności co do swoich racji, wejść na drogę postępowania sądowego.