Co warto wiedzieć o licytacjach komorniczych?

Skonfiskowane przez komornika dobra często trafiają na licytacje komornicze. Przedmioty i nieruchomości otrzymują ceny wywoławcze, następnie rozpoczyna się licytacja. Co i kiedy może trafić na licytację? Jak wygląda wzięcie udziału w takiej licytacji? W poniższym artykule udzielamy odpowiedzi na powyższe pytania.

 

Co i kiedy trafia na licytację komorniczą?

Na licytację, pod przysłowiowy młotek, może trafić dosłownie wszystko. Wszelkie ruchomości i nieruchomości należące do dłużnika, a także te, których osoba zadłużona jest współwłaścicielem. Warto jednak mieć świadomość, że nie tylko bycie dłużnikiem, może skutkować wystawieniem nieruchomości na aukcję komorniczą. Ciekawostką jest, że również w przypadku notorycznego zakłócania ustalonego porządku, sytuacja może zakończyć się licytacją nieruchomości niesfornych mieszkańców.

 

Najczęstszym powodem przeprowadzenia egzekucji komorniczej i wystawienia nieruchomości na licytację pozostaje jednak brak możliwości uregulowania swoich zobowiązań finansowych. Ma to np. miejsce w przypadku dłużników banku, którzy nie są w stanie (lub z jakichś powodów nie chcą) spłacać kredytu hipotecznego. Wówczas, bank, w charakterze wierzyciela ma podstawę do wypowiedzenia umowy, a także do zwrócenia się do sądu o wydanie tytułu wykonawczego, wraz z klauzulą wykonawczą. Fakt egzekucji komorniczej zostanie odnotowany w księdze wieczystej.

 

Organizacja licytacji

Licytacje odbywają się publicznie. Co najmniej na dwa tygodnie przed planowaną licytacją, wiadomość o niej, powinna trafić do informacji publicznej. Oficjalne ogłoszenie o mającej się odbyć licytacji komorniczej musi zawierać informacje godzinie i miejscu odbywania się aukcji, kwocie szacowanej wartości sprzedawanego obiektu, cenę wywoławczą, wysokość wadium wymaganego do przystąpienia do licytacji, a także miejsce i czas, w którym można obejrzeć wystawioną na licytacji nieruchomość. Osoby zainteresowane powinny mieć również prawo do przejrzenia aktów postępowania egzekucyjnego.

 

Osoby, które chcą wziąć udział w licytacji komorniczej, muszą być przygotowane do wpłacenia wadium. Jest to kwota odpowiadająca jednej dziesiątej szacowanej wartości nieruchomości. Rękojmię można przekazać w gotówce, wpłacić przelewem na konto komornika lub złożyć w książeczce oszczędnościowej banku. Ważne jest, aby pieniądze te zostały dostarczone najpóźniej dzień przed planowaną aukcją. Jeżeli wygramy licytację, wadium wliczone zostanie do kwoty przebicia. Jeśli nie, odzyskamy wpłacone pieniądze. Pamiętać należy również, że licytacje komornicze muszą być publiczne. Co oznacza, że nawet, jeżeli nie chcemy brać w nich czynnego udziału, możemy zostać ich biernymi obserwatorami. Takie doświadczenie pozwoli nam na przekonanie się, jak przebiegają takie licytacje i czy w przyszłości chcielibyśmy wziąć w nich udział.

 

Licytacje komornicze zazwyczaj odbywają się w budynku sądu, w obecności sędziego lub referendarza sądowego. Zanim rozpocznie się właściwa licytacja, komornik przedstawia informacje o przedmiocie licytacji, cenie wywoławczej oraz ciążących na danej nieruchomości zaległościach i obciążeniach. Po przedstawieniu takich informacji, rozpoczyna się aukcja właściwa.

 

Artykuł przygotowy przy wspołpracy z Paweł Zając (komornik warszawa żoliborz)

 

Co warto wiedzieć o licytacjach komorniczych?