Zasada 5S jako sposób na porządek w firmie

Dobrze zagospodarowana przestrzeń w miejscu pracy to jeden z priorytetów dla każdego pracownika, przynajmniej tak to powinno wyglądać. Do wykonywania swoich obowiązków nie wystarczy posiadanie najważniejszej wiedzy, ale wymagane jest zachowanie jak najlepszych warunków higieny, porządku wokół swojego stanowiska. Po pierwsze pozwala to na znacznie lepsze skupienie, a po drugie praca staje się znacznie bardziej przyjemna.

Zasada 5S jako sposób na porządek w firmie

Kilka kroków to porządku w miejscu pracy

Chyba każdy doskonale zna to uczucie, kiedy biuro lub dom zostaną gruntownie wysprzątane, kiedy wokół nie ma żadnych rozpraszaczy. Ma to ogromny wpływ na poziom koncentracji na powierzonych zadaniach. Aby móc się cieszyć takim stanem możliwie najdłużej przydatna jest między innymi narzędzie o skrótowej nazwie 5S. To nic innego jak metoda prowadząca do stworzenia doskonale zorganizowanego i uporządkowanego miejsca wykonywania obowiązków. Takie działanie bardzo dobrze sprawdza się zarówno w małych, jak i dużych przedsiębiorstwach, państwowych i prywatnych. Chodzi w nim głównie o to, aby zadbać o każdy aspekt miejsca pracy, czyli uporządkowane biurko, pulpit na komputerze i wszystkie foldery w nim zgromadzone, szafki w których przechowuje się podstawowe rzeczy. System 5S to najlepsza droga do zwiększenia efektywności pracy, sprawnie funkcjonujących procesów i doskonalenia w tych zakresach.

Co konkretnie kryje się za metodą 5S?

Sama nazwa 5S pochodzi od pierwszych liter pięciu japońskich słów, a konkretnie: seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke. Pierwszym krokiem do porządku w miejscu pracy jest selekcja, czyli seiri. Polega na tym, że wszystkie zgromadzone wokół siebie rzeczy dzieli się na kategorie potrzebnych i niepotrzebnych, te drugie powinny być usunięte z otoczenia. Kolejnym kluczowym aspektem jest systematyka, czyli seiton. W tym aspekcie wystarczy przyporządkować poszczególnym przedmiotom konkretne miejsce, aby ułatwić dostęp do nich. W ten sposób minimalizuje się wysiłek wkładany w ich poszukiwanie, gdy są potrzebne. Trzecim pojęciem jest sprzątanie, czyli seiso, to nic innego jak utrzymanie porządku w miejscu wykonywania obowiązków. Ostatnimi etapami są standaryzacja (seiketsu) i samodoskonalenie (shitsuke). W pierwszym głównym założeniem jest uznanie trzech pierwszych kwestii za nawyk, a w drugim doskonalenie tych czynności.