Czym jest księga znaku i jak się ją tworzy?

Księga znaku jest obszernym dokumentem, w którym zawarte są wszystkie informacje związane z logo lub logotypem oraz jego prawidłowym wykorzystywaniem. Dzięki niej możliwe jest usystematyzowanie wszystkich zasad korzystania z logo oraz uniknięcie błędów w jego reprodukowaniu. Posiadanie księgi znaku jest najlepszą gwarancją prawidłowego korzystania z logo.

Jakie elementy zawiera księga znaku?

Księga znaku to obszerny dokument, który jest zazwyczaj przygotowywany i opracowywany wraz z logo lub logotypem. Jego wykonaniem zajmuje się ten sam podmiot, który odpowiedzialny jest za projekt logo. Posiadanie księgi znaku nie jest, co prawda, obowiązkowe, jednak pomaga firmie w dalszym korzystaniu z logo oraz pozwala uniknąć błędów i pomyłek, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jej identyfikację wizualną. Księga znaku może powstać w wersji podstawowej i rozszerzonej, w zależności od potrzeb firmy oraz stopnia skomplikowania jej znaku graficznego.

W księdze znaku można znaleźć wiele przydanych informacji na temat wyglądu logo, jego znaczenia oraz sposobów wykorzystania. Szczegółowo opisana jest budowa oraz proporcje logo, jego kolorystyka (podstawowa oraz inne dopuszczalne warianty kolorystyczne), pole podstawowe i ochronne logo, zalecane czcionki i tła oraz dopuszczalne i niedopuszczalne usytuowania oraz formy logo. Przydatny w prawidłowym korzystaniu z logotypu jest także opis nieprawidłowych czcionek. Zasady zawarte w księdze znaku powinny być ściśle przestrzegane, gdyż wszelkie odstępstwa mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek marki.

Czym jest księga znaku i jak się ją tworzy?

Jak powstaje profesjonalna księga znaku?

Księga znaku z założenia powinna być kompletnym i jednolitym opisem zaprojektowanego logo lub logotypu. Jest to szczegółowy spis zasad i wytycznych, które pozwalają firmie prawidłowo korzystać oraz modyfikować jej najważniejszy znak graficzny. Prawidłowo wykonana księga znaku musi być czytelna, zrozumiała oraz przejrzysta, aby właściwie spełniła swoją rolę użytkową. Z uwagi na istotne znaczenie księgi znaku dla funkcjonowania firmy, jej stworzenie warto powierzyć profesjonalnej firmie, która specjalizuje się w tego typu czynnościach.

Pierwszym etapem tworzenia księgi znaku jest projekt logo lub logotypu. Znak graficzny charakteryzujący firmę powinien być czytelny oraz dopasowany pod każdym względem do charakteru działalności przedsiębiorstwa. Powinien być także unikalny, aby odbiorcy na pierwszy rzut oka nie mieli wątpliwości, że mają do czynienia z tą konkretną firmą lub marką. Po opracowaniu i zaakceptowaniu przez klienta projektu logo przychodzi pora na opracowanie księgi znaku, która będzie zawierała zbiór zasad i reguł określających prawidłowe wykorzystywanie logo.

Prace nad tworzeniem księgi znaku wymagają precyzji, dokładności oraz doświadczenia. Na jej realizację należy więc poświęcić odpowiednią ilość czasu, którego długość waha się w zależności od stopnia skomplikowania logo oraz wymagań klienta. Kompletna księga znaku powinna odpowiadać na wszystkie możliwe pytania oraz wątpliwości, które mogą pojawić się podczas korzystania z symbolu graficznego firmy oraz wyjaśniać je czytelnymi oraz zrozumiałymi instrukcjami.