Doradztwo w zakresie eksportu towarów i usług

Japonia jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów świata, pod względem wartości PKB jest czwartą gospodarką na świecie pod względem wielkości, wynika to z koncentracji kapitału w przemyśle maszynowym, samochodowym oraz elektrotechnicznym. Największy udział PKB Japonii znajduje się w sektorze usług i zajmuje więcej niż połowę, czyli 70% całej wartości, co jest domeną najlepiej prosperujących krajów.

Znaczenie polskiego eksportu do Japonii

Większość firm prowadzonych w Japonii to przedsiębiorstwa o małej lub średniej strukturze, co pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że w tym zakresie Japonia spada poniżej poziomu prezentowanego w Unii Europejskiej. Dlatego konsulting w firmach prowadzonych w Japonii jest istotny oraz stanowi szansę dla polskich producentów, którzy z powodzeniem mogliby eksportować swoje produkty do tego kraju, chodzi tutaj głównie o produkty i usługi z branży energetycznej, finansowej, spożywczej, czy teleinformatycznej. Konsulting w Japonii w zakresie sprawowania opieki nad starszymi osobami, w branży modowej oraz przemysłu ortopedycznego i farmaceutycznego również ma szansę powodzenia, wdrożenie naszych polskich rozwiązań może skutecznie przyczynić się do wzrostu poziomu konsumpcji zewnętrznej. Z uwagi na fakt, że zgodnie z postanowieniami Unii Europejskiej zostały zniesione bariery handlowe między krajami europejskimi, a Japonią polscy producenci mogą zyskać na eksporcie własnych wyrobów do tego kraju, istnieje duża szansa na nawiązanie intratnej i długofalowej współpracy. Oczywiście zanim zostanie wdrożony konkretny plan w zakresie konsultingu na rynku Japonii, konieczne jest dokonanie pełnej analizy na temat gospodarki i sektorów, w które najlepiej zainwestować, ta wiedza jest niezbędna w celu podjęcia właściwej i trafnej koncepcji poszczególnych działań.

Doradztwo w zakresie eksportu towarów i usług

W jaki sposób zdobyć niezbędne informacje?

W celu zdobycia niezbędnych informacji do oceny ewentualnego ryzyka, konieczne jest posiadanie sieci kontaktów na poziomie eksperckim, by zgromadzone informacje były jak najbardziej wiarygodne dla potencjalnego polskiego producenta. Konsulting w zakresie wprowadzenia polskich produktów na rynek Japonii obejmuje zastosowanie wszelkich narzędzi analitycznych, w oparciu o której możliwa jest realna oceny szans na odniesienie sukcesu. Firmy, które świadczą usługi w zakresie konsultingu, czyli doradztwa w kwestii zaistnienia w Japonii naszych polskich produktów powinny dysponować zgranym zespołem pełnym nie tylko wykształconych, ale i doświadczonych specjalistów, którzy zdobędą w krótkim czasie szeregu niezbędnych informacji i na ich podstawie dokonają wnikliwej analizy ewentualnego ryzyka. Oczywistym jest, że bardzo dużą rolę w zakresie przyjęcia na rynku w Japonii polskich produktów jest panująca sytuacja polityczna oraz społeczna, te czynniki również podlegają dokładnej analizie, w przypadku napiętej sytuacji, szanse niestety maleją. Konieczne jest również zapoznanie się z obowiązującym prawem w Japonii, systemem opodatkowania oraz poziom infrastruktury.

Partnerem materiału jest EastAnalytics - consulting Japonia.