Śladem Parku Kulturowego w Krakowie

Kraków to prawdziwe dziedzictwo kultury polskiej, europejskiej i światowej. W końcu Stare Miasto z Wawelem, Kazimierzem i Stradomiem znalazły się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Wskazane miejsca oraz dodatkowo Podgórze, Nowy świat i Piasek uznano za pomniki historii. Stało się tak na mocy zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To właśnie z tego powodu wymienione obszary są objęte szczególną formą ochrony, w myśl ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku. Dotyczy ona ochrony zabytków i opieki nad nimi.

Park Kulturowy w Krakowie

Park Kulturowy Stare Miasto został utworzony na bazie uchwały o numerze CXV/1547/10 z dnia 3 listopada 2003 roku. Była to odpowiedź na potrzebę sprawowania pełnej ochrony wszelkiego dziedzictwa kulturowego na obszarze Parku. Chodziło między innymi o ograniczenie nadmiernej działalności handlowej i usługowej. Niestety, stawała się ona przeszkodą do ekspozycji przestrzeni publicznej, która powinna być zawsze estetyczna. Jednym z założeń uchwalonego aktu prawnego było dalsze utrzymywanie unikalności układu urbanistycznego, którym charakteryzuje się Park Kulturowy. Cały układ przestrzenny Starego Miasta i Wzgórza Wawelskiego jest najlepszym przykładem zestawienia wszelkich stylów architektonicznych.

Śladem Parku Kulturowego w Krakowie

Dbanie o dziedzictwo kulturowe miasta

Działalność handlowa i usługowa prowadzona na terenie Parku Kulturowego prowadzi do nadmiernej komercjalizacji centrum miasta. Przecież ma ono znaczenie historyczne i tym samym stanowi ważny element tożsamości Polaków. Tworząc Park Kulturowy dążono do jak najlepszej ekspozycji wszystkich najważniejszych zabytków. Bogactwa dzieł architektury w Krakowie pozwalają na utrwalanie unikatowości Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem Wzgórza Wawelskiego. Chcąc osobiście zobaczyć Park Kulturowy, można zapoznać się z jego mapą w formacie PDF. Jego granice przebiegają ulicami Straszewskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztową, Westerplatte, Św. Gertrudy, Bernardyńską, częściowo Bulwarem Wisły do ulicy Podzamcze.