Na czym polega administrowanie nieruchomościami?

Administrowanie nieruchomościami to specjalistyczna usługa, z której zalet skorzystać mogą zarówno prywatni inwestorzy będący posiadaczami nieruchomości, deweloperzy, jak i wspólnoty mieszkaniowe. Administrowane nieruchomościami nie jest łatwym zadaniem, gdyż wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy, doświadczenia oraz praktycznych umiejętności – zadanie to warto więc powierzyć profesjonalistom, którzy zadbają o wszystkie aspekty prawidłowej jego realizacji.

Administrowanie nieruchomościami a zarządzanie

Administrowanie nieruchomościami jest bardzo często utożsamiane z zarządzaniem. Wbrew pozorom, nie są to jednak synonimy, gdyż administrowanie obejmuje inny, mniejszy zakres obowiązków od zarządzania. Administrator, czyli osoba lub podmiot świadczący usługi z zakresu administrowania nieruchomościami, jest przede wszystkim odpowiedzialny za obsługę bieżących spraw związanych z nieruchomością. Do jego podstawowych obowiązków należą takie czynności, jak m. in. dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynku, utrzymywanie czystości w jego wnętrzu i na należącej do nieruchomości posesji, wywożenie odpadów, wykonywanie bieżących napraw itp.

Administrator nieruchomości, w przeciwieństwie do zarządcy, nie może jednak reprezentować jej właściciela przed organami prawnymi ani wydawać poleceń, które miałyby wpływ na stan prawny lub fizyczny nieruchomości. Administrowanie nieruchomościami jest więc nieco mniej kompleksową usługą od zarządzania nieruchomościami. W tym drugim przypadku zarządca może bowiem podejmować istotne decyzje odnośnie obiektu – jego wynajmu, sprzedaży, likwidacji i wielu innych aspektów. W gestii właściciela zawsze leży jednak decydowanie o zakresie obowiązków, które będą realizowane przez zarządcę, którego główną rolą jest długofalowe planowanie czynności mających na celu utrzymywanie obiektu w odpowiednim stanie.

Na czym polega administrowanie nieruchomościami?

Jak wybrać odpowiedniego administratora nieruchomości?

Głównym zadaniem administratora nieruchomości jest opieka nad budynkiem oraz realizowanie jego bieżącej obsługi. Od jakości i sprawności jego pracy w dużej mierze zależy komfort życia najemców oraz zachowanie nieruchomości w dobrym stanie technicznym i wizualnym. Ogromna popularność inwestowania w nieruchomości sprawiła, że na rynku aktualnie obecnych jest wiele firm świadczących usługi z zakresu administrowania nieruchomościami. Wybór najlepszej z nich nie jest jednak łatwym zadaniem oraz wymaga poświęcenia czasu na zapoznanie się z ofertami poszczególnych firm oferujących administrowanie nieruchomościami oraz ich selekcji.

Poszukując sprawdzonego administratora nieruchomościami szczególną uwagę należy zwrócić na jego doświadczenie, staż pracy oraz opinie klientów korzystających z jego usług. Zdecydowanie najlepszym wyborem będą firmy działające w roli administratorów od co najmniej kilku lat oraz sprawujące pieczę nad kilkoma nieruchomościami. Nie bez znaczenia pozostaje także zakres świadczonych usług oraz możliwość ich dostosowania do konkretnych potrzeb i wymagań obiektu, jego mieszkańców oraz właściciela. Warto także zwrócić uwagę na dostępność kadry wykwalifikowanych fachowców odpowiedzialnych za prace techniczne i konserwatorskie oraz kompetencje pracowników realizujących administrowanie nieruchomościami.